بابا آدم
جمعه 8 تیر 1397
بازدید: 1806

 


نحوه نگهداری گل بابا آدم در آپارتمان

به منظور نگهداری از گل بابا آدم در منزل بهتر است، در محل نیمه روشن و دارای نور متوسط با دمای بالا از گیاه نگهداری شود. سایر شرایط محیطی لازم برای نگهداری گل بابا آدم در آپارتمان عبارت است از:

 

 

 

نحوه تکثیر گیاه بابا آدم

تکثیر گیاه غالبا از طریق ریزوم انجام گرفته، بهترین زمان برای ازدیاد گیاه در فصل بهار است. همچنین اگر پاجوش، ریشه داشت به همراه خاک اطراف ریشه در گلدان جدید بکارید ولی اگر فاقد ریشه بود، پاجوشهایی را که از محل طوقه گیاه در میآید را باید با یک چاقوی تیز از گیاه مادری جدا کرده و در فصل بهار به عنوان یک گیاه جدید در گلدانی جدید بکارید.

استفاده از هورمون ریشهزایی برای تکثیر راحتتر و سریعتر گیاه مفید است. تا زمان ریشهدار شدن بستر همیشه باید مرطوب باشد و پس از ریشهدار شدن باید از دفعات آبیاری بتدریج کاسته شود

 

 

 

 

.

منابع: دائره المعارف گیاهان دارویی، سایت باغبانی سبز

 

 

http://www.elham77.com/?p=3210 http://www.guide-to-houseplants.com/peperomia-caperata.html http://www.plantoftheweek.org/week051.shtml