کنترل آفات با مارمولک
چهار شنبه 2 آبان 1397
بازدید: 2060

کنترل آفت با مارمولک: روشهای جذب مارمولک به باغچه

 

با کاشت گیاهان مناسب میتوانید مارمولکها را حفظ یا آنها را به سمت باغچه خود جذب کنید. به طور کلی باید پوشش گیاهی خوبی داشته باشید. گیاهان رونده و پیچ و گیاهان پوششی و گیاهانی که متراکم هستند برای این منظور مناسبند

 

مارمولک یکی از جانوران مفید برای باغچه و دوست گیاهان است. بنابراین اگر میخواهید سلامت خاک و گیاهان خودرا حفظ یا تقویت کنید، روشهای جذب مارمولک به باغچه را یاد بگیرید

در صورتی که نیازهای مارمولکها را تامین کنید میتوانند در باغچه ها و فضاهای سبز شهری و روستایی نیز زندگی کنند. باغچه های در هم ریخته برای مارمولکها شرایط زندگی را فراهم میکنند. مارمولک به مکانی برای پنهان شدن و کمین کردن برای شکار طعمه و تغذیه و استراحت نیاز دارد و همچنین به پناهگاهی برای محافظت از سرمای زمستان و گرمای تابستان احتیاج دارد.

مارمولکها میتوانند بدن خود را فشرده کنند و خود را به اندازه سوراخهایی با پهنای 5 تا 19 میلی متر برسانند.

مارمولکها فضایی با سوراخهای زیاد را ترجیح میدهند چون خیلی قلمرو طلب هستند و میخواهند فضای شخصی خود را داشته باشند. همچنین دوست دارند در یک مکان خانه بگزینند و نیازی به نقل مکان مداوم نداشته باشند. در صورتی که آسایش شان بهم بریزد نقل مکان میکنند و ممکن است از باغچه شما بروند و در جای دیگری لانه بسازند.

 

مارمولکها نیاز به جایی دارند که فرار کنند و برایشان اهمیتی ندارد که جنس محیط پیرامون چیست. سازه های قدیمی غیر سمی مانند سقفهای آهنی قدیمی خانه مناسبی برای مارمولکها به شمار می آید. گیاهانی که پر پرشت میشوند و فضای زیادی در سطح زمین اشغال میکنند نیز میتوانند محل مناسبی باشند.

برای ایجاد پناهگاه برای مارمولکها، محلی گرم، خشک و آفتاب گیر را انتخاب کنید تا بتوانند خود را در آنجا پنهان کنند.

 

 

مارمولکها نیاز به جایی دارند که فرار کنند و برایشان اهمیتی ندارد که جنس محیط پیرامون چیست. سازه های قدیمی غیر سمی مانند سقفهای آهنی قدیمی خانه مناسبی برای مارمولکها به شمار می آید. گیاهانی که پر پرشت میشوند و فضای زیادی در سطح زمین اشغال میکنند نیز میتوانند محل مناسبی باشند.

برای ایجاد پناهگاه برای مارمولکها، محلی گرم، خشک و آفتاب گیر را انتخاب کنید تا بتوانند خود را در آنجا پنهان کنند.

گیاهانی که مارمولکها را جذب میکنند

با کاشت گیاهان مناسب میتوانید مارمولکها را حفظ یا آنها را به سمت باغچه خود جذب کنید. به طور کلی باید پوشش گیاهی خوبی داشته باشید. گیاهان رونده و پیچ و گیاهان پوششی و گیاهانی که متراکم هستند برای این منظور مناسبند.

گونه های گیاهی که شهد یا شیره یا میوه های شیرین دارند به خصوص در صورتی که درختچه های بومی منطقه تان باشند بسیار مناسبند. اگر انواع گیاهان گوناگون داشته باشید به این معنی است که در تمام طول سال شرایط مناسبی برای مارمولک و سایر جانوران مفید برای گیاهان ساخته غاید.

 

 

 

 

سایر روشهای جذب مارمولک به باغچه

مالچ پاشی انجام دهید. مالچ حفظ آب در خاک را بهبود میبخشد و رطوبت خاک را حفظ میکند و محیط مرطوب مناسبی برای مارمولکها و سایر جانوران شکارچی آفت، فراهم می سازد.

استفاده از حشره کش ها و آفت کش های شیمیایی و سموم را به حداقل برسانید و پرورش گیاهان را با روش ارگانیک در پیش بگیرید. اجازه بدهید گیاهان رونده و پیج، رشد کرده و بلند شوند و دیوارها را بپوشانند تا کف زمین را پوشش بدهند تا جانوران به سهولت بتوانند در اکوسیستم ایجاد شده زندگی کنند.

مواد گیاهی در حال تجزیه مانند چوب در حال پوسیدن، تراشه های چوب و خاک اره، شن و قلوه سنگ و از این قبیل مواد محل مناسبی برای مارمولکها ایجاد میکنند.

دیواره های سنگی و سطوح قیم برای گیاهان روانده طراحی کنید تا گیاهان بر روی آنها رشد کنند.

صبور باشید. اگر مارمولک کمی در باغچه دارید باید کمی صبرکنید تا دوباره مارمولکها باز گردند.

 

مطلب مرتبط:

جانوران مفید