کشف کمبود عناصر مغذی
تعداد بازدید: 685
دسته بندی : عمومی

 درمطلب سعی میکنم به شناخت این کمبود در ظاهر تغییر یافته گیاهان بیپردازم.

ادامه......

 

از   1   رای
10